Издавач

ТРД Телевизија Нова ДООЕЛ Скопје

Адреса Бул. Киро Глигоров бр.4, зграда 2, влез 5, 1000 Скопје, Република Македонија
Телефон +389 2 2402 001
Web www.tvnova.mk
Email info@tvnova.mk contact@tvnova.mk

Импресум

Директор

Дарко Колевски
darko.kolevski@tvnova.mk

Главен и одговорен уредник

Билјана Василева Трендафилова

Заменици на главниот и одговорен уредник

Гоце Михајлоски
Анита Петровска – Рајковиќ
Љубиша Николовски

Помошник на главниот и одговорен уредник

Предраг Кукиќ

Веб редакција – www.tvnova.mk

Фросина Маневска
Елена Тарчуговска
Филип Ристов
Ивана Настеска

Репортери

Бојана Димитријевска
Љупка К. Камчева
Александра Спасевска
Пандорче Антеска
Јована Николова
Данче Азманова
Емил Десподов
Јана Јосифоска
Градимир Марковски
Јована Костадиновска
Александар Видиновски
Елена Равановска
Андреа Сибиновска
Катерина Тодевска Спасиќ
Габриела Додевска
Елена Џугуманова
Александра Велинова

Спортска редакција

Бранко Илиевски – уредник
Горан Андевски
Катерина Павлова Николовска
Дамјан Николовски
Бранко Казаковски

Деск

Ивана Салтировска
Сања Трајковска
Александар Арсовски
Тиана Станковиќ
Исо Мухиќ

Албанска редакција

Бесмира Ејупи – презентер
Зекирја Меџити – новинар
Седат Селими – новинар
Селма Хелшани – презентер