ВестиРистески: Единствена цел во минатото на клиниката за Онкологија и радиотерапија ни беше што подобро и поквалитетно доаѓање до нашата услуга

Андоновска: Проектите на ВМРО-ДПМНЕ во здравството не може да се премолчат или сокријат, бидејќи граѓаните чувствуваат директна корист од нив