Маркетинг

Фиксен телефон за контакт: 022 402 001 (локал 117)

Е-пошта: marketing@tvnova.mk / reklami@tvnova.mk