Канада
Македонците во Канада: Никој не смее да се дрзне да ја фалсификува и оспорува волјата на народот, поразениот треба да го прифати поразот