„Павел Шатев“


Анкета на „Павел Шатев“: 88 проценти од граѓаните не го поддржуваат предложениот Закон за јазици, сметаат дека истиот е вовед во федерализација