Подобрени условите за бизнис на глобално ниво

svetska-banka

Како минуваат годините, така се сè поголеми можностите за отпочнување на бизнис, што најмногу се должи на реформите на државите за создавање на услови за поволна бизнис клима.

Од Светската Банка велат дека постигнат е голем напредок во овој поглед, за разлика од изминатите години.