Светска Банка: Економски Раст Од 3,3% Во Македонија

Светска банка го објави новиот извештај за перспективите на глобалната економија. Според него годинава се очекува македонската економија да има раст од 3,3%, додека, пак, во 2018 ќе забележи раст од 3,7%, а во 2019 година 4%.