КСС бара порамнување на платите во јавната администрација

Порамнување на платите во јавната администрација согласно минималната плата  и промени на општиот колективен договор за јавниот сектор бара Конфедерацијата на слободни синдикати.

Претседателот на КСС Благоја Ралповски вели дека не функционира социјалниот дијалог и оти се кршат законите и деловникот за работа на економско-социјалниот совет.

Најавија генерален штрајк и протести по изборите.

Елена Равановска