Охрид има огромен потенцијал за верски туризам

Верскиот туризам е гранка која во светски рамки предизвикува огромен интерес, особено кај оние што се најмногу заинтересирани за културата.

А Македонија и особено Охрид, чии цркви се магнет за домашните и за странските посетители, има практично неограничен потенцијал за на најдобар начин да ги претстави убавините и живописот на христијанството.

Ристе Нејковски