Србите служеле за експерименти: НАТО во бомбардирањето во 1999 година извршил Екоцид

Геноцид- наречен Екоцид извршил НАТО за време на бомбардирњето во Србија,пишува Информер.
Според весникот, НАТО водел радилошка и хемиска војна чии последици се чуствуваат и денеска.

Мирјана Анѓелковиќ Лукиќ, во својата книга „Даровите на милосрдниот ангел“, како што се викаше акцијата, пишува дека НАТО ги бомбардирал со запаливи бомби при што се запалиле нафтени резервоари со винил хлорид и кога сето тоа ќе излезе во атмосферата се создава една загушлива маса од отровни соединенија во кои имало диосин и бензин апирен и фосген

Поради сево ова, во Србија има зголемен број канцерогени заболувања како и мажи и жени кои не можат да имаат потомство.