Icavos направа со која физички се активирате и се забавувате

Нурнете со нас во светот на новитетите.

Утрински ќе ве размрдаме со една интересна направа со која може да вежбате и за момент да заминете виртуелно на најразлични локации.

Габриела Додевска