Нови технологии доаѓаат во автомобилската индустрија

Низа нови технологии во автомобилската индустрија се насочени кон трансформирање на начинот на кој возачите се однесуваат со/во нивните возила.

Габриела Додевска