„Смешно е да се вели дека има руско влијание во Македонија, тука гоподар е САД“